भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!! ///// यस सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरमा नयाँ शैक्षिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि कक्षा ११ मा विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन, होटल म्यानेजमेण्ट विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ । //// कक्षा सञ्चालन = २०७३ श्रावण २ गतेदेखि /////////// विगत वर्षहरुमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरमा स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षमा MBS, MA (RD) र MEd तर्फ अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली, स्वास्थ्य, EPM, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन विषयहरुमा शैक्षिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि भर्ना आवेदन फाराम वितरण भइरहेको छ । //////////// कक्षा सञ्चालन यही असार १४ गतेदेखि /////////////

Important Messages

Resources

Ex-Students's Views